అగ్నికి ఆహుతైన జిల్లాపరిషత్ పాఠశాల..

0
4

మర్రిపాడులో దారుణం

  • అగ్నికి ఆహుతైన జిల్లాపరిషత్ పాఠశాల
  • గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు నిపుపెట్టడంతో మంటలు
  • పాఠశాలలో విద్యార్థుల సామగ్రి, పుస్తకాలు అగ్నికి ఆహుతి
  • తలుపు తాళాలు పగులకొట్టి మంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చిన స్వీపర్

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here