వైసీపీ, జగన్ పేర్లు పచ్చబొట్టు

0
4

కరుడుగట్టిన వైసీపీ కార్యకర్త తన శరీరం అంతా పచ్చబొట్టుతో వైసీపీ, జగన్ పేర్లు రాసుకున్నాడు, జగన్ మోహన్ రెడ్డి అభివృద్ధి చూసి ఇంకా జీవితంలో వైసీపీ పార్టీకి ఓటు వెయ్యను అంటున్న కార్యకర్త….కాళ్ల.వెంకటేశ్వర్లు
అధ్యక్షులు: వాణిజ్య విభాగం
దర్శి నియోజకవర్గం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here