శ్రావణ పౌర్ణమి….

0
8

శ్రావణ పౌర్ణమి సందర్భంగా అరుణచల క్షేత్రంలో గిరిప్రదక్షిణ చేస్తున్నప్పుడు…..

అద్భుతంగా 3 విభూతి రేఖల మధ్య సంపూర్ణ పౌర్ణమి చంద్రుని దర్శనం🌹🙏

అరుణాచల ఈశ్వరాయ నమః 🌹🙏

అరుణాచల శివ 🌹

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here