“దారుణం”..నిరుపేద ముసలి వాలా పై ధౌర్జన్యం..

0
8

Someone attack on poor people in srikakulam district:

  • శ్రీకాకుళం జిల్లా మందస మండలం పొత్తంగి పంచాయితీ మొగలాయి పేట కొలనీ గ్రామం. ప్రభుత్వం ఇచ్చిన స్థలం నిరుపేద ముసలి వాళ్ళకి ఎవరు లేరు అని వాళ్ళ స్థలాన్ని ఆక్రమించి వాళ్ళనే కొడుతున్నారు.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here